Tirsdag. 27. februar 2024
/share/mime/pdf.gifProtokoll signert årsmøte 2021
(protokoll-signert-arsmote-09.06.2021.pdf, 128kB)
/share/mime/pdf.gifOrganisasjonskart 2021
(organisasjonskart-2021.pdf, 79kB)
/share/mime/pdf.gifSaksliste årsmøte 2021
(saksliste-arsmote-2021.pdf, 274kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsberetning 2020
(arsberetning-2020.pdf, 333kB)
/share/mime/pdf.gifDriftresultat GR & SK 31.12.20
(driftsresultat-gr-sk-31.12.20.pdf, 483kB)
/share/mime/pdf.gifNoter til regnskap 2020
(noter-til-regnskap-2020.pdf, 223kB)
/share/mime/pdf.gifKontrollkomiteens uttalelse til regnskapet 2020
(kontrollkomiteens-uttalelse-til-regnskapet-2020.pdf, 25kB)
/share/mime/pdf.gifSignert resultatrapport av kontrollkomiteen 2020
(signert-resultatrapport-av-kontrollkomiteen-2020.pdf, 97kB)
/share/mime/pdf.gifSignert balanserapport av kontrollkomiteen 2020
(signert-balanserapport-av-kontrollkomiteen-2020.pdf, 54kB)
/share/mime/pdf.gifForslag til årsmøte 2021 fra styret angående jubileumsfesten
(forslag-til-arsmote-2021-fra-styret-ang.jubileumsfesten.pdf, 293kB)
/share/mime/pdf.gifForslag til årsmøte fra styret angående leder i valgkomiteen
(forslag-til-arsmote-2021-fra-styret-ang.leder-i-valgkomiteen.pdf, 106kB)
/share/mime/pdf.gifForslag til årsmøte 260521 - angående leder
(forslag-til-arsmotet-260521-ang.-leder.pdf, 275kB)
/share/mime/pdf.gifBudsjett 2021
(budsjett-2021.pdf, 528kB)
/share/mime/pdf.gifValgkomiteens innstilling til styret 2021
(valgk.-innstilling-til-styret-2021.pdf, 30kB)
/share/mime/pdf.gifForslag til ny valgkomitè
(forslag-til-ny-valgkomite.pdf, 219kB)
Imaker publiseringsløsning