Onsdag. 27. september 2023
/share/mime/pdf.gifProtokoll - årsmøte på Pors 31.03.22
(protokoll-arsmote-pa-pors-31.03.22.pdf, 131kB)
/share/mime/pdf.gifÅrsberetning GRSK 2021
(arsberetning-grsk-2021-07.03.22.pdf, 495kB)
/share/mime/pdf.gifSaksliste årsmøte 31.03.22
(saksliste-arsmote-31.0322.pdf, 298kB)
/share/mime/pdf.gifDriftsresultat 2021
(driftsresultat-2021.pdf, 71kB)
/share/mime/pdf.gifResultatrapport 2021
(resultatrapport-2021-signert.pdf, 85kB)
/share/mime/pdf.gifBalanserapport 2021
(balanserapport-2021-signert.pdf, 59kB)
/share/mime/pdf.gifUttalelser fra kontrollkomiteen - regnskap 2021
(uttalelser-fra-kontrollkomiteen-regnskap-2021.pdf, 120kB)
/share/mime/pdf.gifBudsjett 2022
(budsjett-2022-for-arsmote-31.03.pdf, 513kB)
/share/mime/pdf.gifForslag 1 til årsmøtet - styrehonorar
(forslag-1-styrehonorar.pdf, 213kB)
/share/mime/pdf.gifForslag 2 til årsmøte - Varamedlem
(forslag-2-fra-styret-i-grsk-varamedlem.pdf, 212kB)
/share/mime/pdf.gifForslag 3 til årsmøtet - DJ
(forslag-3-dj.pdf, 208kB)
/share/mime/pdf.gifValgkomiteens forslag til styret 2022
(valgkomiteens-forslag-til-styret-2022.pdf, 427kB)
/share/mime/pdf.gifOrganisasjonskart
(organisasjonskart.pdf, 79kB)
Imaker publiseringsløsning