Mandag. 29. november 2021

Grenland Rock & Swing Klubb ble formelt startet 24. april 1990. Det første året var klubben i et samarbeid med Kom og Dans/Johan Fasting, men vi ønsket som selvstendig, ikke-kommersiell klubb å stå friere og avsluttet det vedtektsfestede samarbeidet etter ett år. Klubben er idag medlem av Norges Swing og Rock'n Roll Forbund. N.S.R.R.F. er en avdeling av Norges Danseforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Kommentarer, forslag eller spørsmål til klubben? Ta gjerne kontakt med styret eller skriv en e-post til Grenland Rock & Swing Klubb: info@grenlandswing.no

Vårt tilholdssted, Pors Klubbhus

Vi flytter etter sommerferien 2006 til Pors Klubbhus i Porsgrunn. Her er det lagt nytt dansegulv og det er nylig installert nytt ventilasjonsanlegg. Vi håper at dansegleden og oppslutningen om kurs og dansekvelder fortsatt vil være like god som tidligere.

Pors Klubbhus ligger på vestsiden av Porsgrunn, på bygrensa til Skien. Hvis du kommer fra Porsgrunn øst, kjører du over brua ved Down Town. Følg riksveg 354 mot Skien, 2 km etter brua kommer du til til rundkjøringen ved Kiwi/Shell. Ta 1. utkjøring og du kommer rett på Porsbanen hvor klubbhuset ligger. Meget god plass til parkering.

Vi har dansekvelder hver onsdag fra 18.30 til 21.30. Hos oss er alle velkommen, enten du er medlem eller ikke! Se Dansekurs for kurs arrangert av klubben.

Instruktører

Vi har instruktører med eksamen fra Norges Swing og Rock'n Roll Forbund som er en gren innen Norges Danseforbund.
I 1994 tok Judith og Arild Fehn eksamen i "Swing and Rock'n'Roll Associate Degree" i Oslo. I 2004 gjennomførte Kjell Amundsen, Jim Vikestad og Ludvig Steinsvåg kurs og eksamen på Bårdar Danseinstitutt. I 2008 tok følgende eksamen i Trener I: Tone Hansen og Annette Fjerdingøy. Det samme gjorde Morten Evensen, Jan Oddmund Ødegård og Rita Marianne Vos Thorstensen i 2010 og Anette Slåen, Kjersti Øverbø og Kjetil Øystein Holte i 2011.

Lene Gurholt har også instruert i klubben, det har også Kjell Andresen.

Flere av klubbens tidligere instruktører er ikke aktive som instruktører i GRS lengre. Vi har isteden fått inn andre flotte og flinke instruktører som vi gleder oss til å følge fremover.

Anette Slåen er fremdeles på plass, sammen med Hans Thomas Aspheim Groven og Kjetil Øystein Holte, ellers har vi fått et par tidligere instruktører tilbake i tillegg til noen helt nye.

Oppdatering med navn kommer snart.

Medlemskap og kontingent

Alle som ønsker det kan opptas som medlem. Medlemskap gir sterkt redusert pris ved adgang til våre dansekvelder og reduserte priser på dansekurs og turer etc. som klubben arrangerer.

Kontingent for 2021 blir da etter vedtak på årsmøtet:

Barn (før fylte 13 år): Kr. 100,-
Ungdom (13 - 18 år) og studenter: Kr. 200,-
Voksen: Kr. 300,-

Ja takk, jeg vil bli medlem: Se Innmeldingsskjema.

Ved innmelding ber vi vennligst om at kontingenten betales samtidig via din nettbank til :
Grenland Rock & Swing Klubb, Postboks 226, 3901 Porsgrunn
Bankgiro: 2610.35.53406

Klubbstyret 2021

Styreverv Navn Mobil
Leder Jan-Olav Fredriksen 915 45 008
Nestleder Terje Aaseby 456 01 607
Sekretær Annette Fjerdingøy 958 33 856
Kasserer Lill Randi Kolås 922 48 075
1. styremedlem Bente H. Gravli 951 39 041
2. styremedlem John Larsen 479 09 406
3. styremedlem Kjell Gundersen 926 22 686
4. styremedlem Vegard Tangvald 915 71 510
Varamedlem Anne Kristine Grøtting

900 94 239

Media-ansvarlig Terje Aaseby 456 01 607

Revisorer, valgkomitè, leder av GSDO og Regnskapsfører

  • Klubbens revisorer/ kontrollkomite: Anita Bukta og Lene Ølmheim Gurholt, Varamedlem: Jan Terje Anthonisen
  • Medlemmer av valgkomiteen: Leder: Liv Skifjell, Medlemmer: Hilde Velkom og Hans Rønningsland, Varamedlem: Rita Thorstensen
  • Leder av Grenland Swing Dance Open 2022: Vi satser på oppstart høsten 2022, men må finne arvtagere etter Monika Ravik og Kjell Andresen som ikke ønsker dette vervet lenger.
  • Klubbens regnskapsfører: Gunnbjørg Groven Aspheim
Imaker publiseringsløsning - © 1996 - 2009 Imaker as