Sã¸ndag. 08. desember 2019

Vennligst fyll inn felt i skjema.

Årskontingent : Barn (før 13 år): Kr. 100,-. Ungdom (13-18 år og stud.: Kr. 200,-. Voksne: Kr. 300,-.

Vi ber vennligst om at kontingenten betales samtidig via din nettbank til :

Grenland Rock & Swing Klubb, Postboks 226, 3901 Porsgrunn
Bankgiro: 1594 34 86848

  1. Vennligst skriv inn:
    Barn Før fyllte 13 år (Kr. 100,-) eller Ungdom 13 -18 år / student (kr. 200,-) eller Voksen (kr. 300,-)


  2. Eksempel: Kari Larsen, 29.09.1971


Imaker publiseringsløsning - © 1996 - 2009 Imaker as