Onsdag. 27. september 2023

Klubben vedtok ny lov i samarbdeid med NIF høsten 2019. Retningslinjer og organisasjonskart finnes også her, se etterfølgende pdf-filer.

/share/mime/pdf.gifNy lovnorm for klubben - utarbeidet i 2019
(lovnorm-for-grenlandsw-docx-original.pdf, 95kB)
/share/mime/pdf.gifKlubbens organisasjonsplan
(1.-organisasjonsplan-2021.pdf, 79kB)
/share/mime/pdf.gifKlubbens retningslinjer
(2.-grsk-retningslinjer.pdf, 474kB)
/share/mime/pdf.gifStyremedlemmenes oppgaver
(styremedlemmenes-oppgaver-2021.pdf, 706kB)
/share/mime/pdf.gifValg til styret
(3.-valg-til-styret-2021.pdf, 301kB)
/share/mime/pdf.gifÆresmedlem, bestemmelser
(aresmedlem_-bestemmelser.pdf, 50kB)
Imaker publiseringsløsning